Power

Nasza szkoła została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczycieli w latach 2020-2021 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą„Ludzie, kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie”. Realizacja projektu pozwoli nam na wzmocnienie działań naszej szkoły, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce co będzie korzystne dla całej kadry pedagogicznej, a przede wszystkim dla uczniów. Głównym celem projektu jest: doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli,  unowocześnienie programów nauczania i dopasowaniem do potrzeb i możliwości uczniów,  promowanie wśród uczniów różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej placówki, zwiększenie zakresu użycia technologii informacyjno- komunikacyjnych,  pozyskanie partnerów zagranicznych  wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania – CLIL (Content and Language Integrated Learning –zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe) 

W ramach projektu zaplanowaliśmy kursy zagraniczne dla 12 nauczycieli, do takich państw jak: Malty, Cypr,  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandia i Niemcy. W projekcie udział biorą następujący nauczyciele: Elżbieta Kucajda ( Regensburg 2020), Magdalena Kwiek ( Dublin – 2020), Mariola Wątroba, Ewa Stańczyk Kukla, Marek Surmacz, Katarzyna Soja, Agnieszka Kawa  (Limassol 2020), Rafał Sokulski (Valetta 2020), Beata Wojtanowska, Ewa Lisak ( St. Julians  2020), Agata Sus, Jadwiga Sus ( London 2020).

Realizacja projektu zwiększy komunikację w języku angielskim nauczycieli, podniesie umiejętności informatyczne, wzbogaci warsztat pracy oraz pozwoli niewątpliwie na podniesienie posiadanych umiejętności nauczycieli ( a w dalszej perspektywie uczniów). 

Relacje nauczycieli z odbytych kursów :

“Zapiski z podróży” –  p. Katarzyny Soji i p. Agnieszki Kawy

W ramach mobilności kadry edukacyjnej w dniach 03/02/20 do 14/02/20 jako pierwsze ukończyłyśmy kursy języka angielskiego poziom A0, w pięknym mieście Limassol w szkole  English in Cyprus Vasileos Constantinou na malowniczej wyspie  Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego.  

Dzięki zajęciom prowadzonym w małej grupie miałyśmy okazję poznać nowe metody i formy pracy w szkole, poćwiczyć i utrwalić podstawowe wiadomości z języka angielskiego. W trakcie kursu poznałyśmy wielu wspaniałych ludzi z Jordanii, Rosji, Hiszpanii, Japonii oraz Cypru. Była to okazja do wymiany doświadczeń, pomysłów a także moment refleksji nad tym co warto ulepszyć lub zmienić. Miałyśmy okazję opowiedzieć o naszej placówce i o tym jak pracujemy na co dzień. 

W wolnym czasie mogłyśy podziwiać uroki Cypru. Kilka ciekawostek:

1. Skała Afrodyty, sztandarowa atrakcja Cypru. Jedna z legend mówi, iż to właśnie na Cyprze z głębin wodnych wyłoniła się Afrodyta – grecka bogini miłości.

2. Nikozja jest ostatnią na świecie stolicą, która dzieli się między dwa narody. Na północnej części wyspy leży Turecka Republika Północnego Cypru, nieuznawane państwo zamieszkiwane przez ludność turecką.

3. Atrakcje Cypru to też niesamowite zabytki. Góry Troodos poza wspaniałymi widokami kryją wyjątkowe klasztory, które często usytuowane są w wyższych partiach wzniesień. Jednym z najbogatszych i najbardziej rozpoznawalnych klasztorów na Cyprze jest prawosławny klasztor męski w Kykkos. 

4. Kourion – starożytne atrakcje Cypru

5. Grobowce Królewskie usytuowane w Pafos. 

W tym samym czasie kurs języka angielskiego w równie malowniczym miejscu, Valletta na Malcie realizował pan Rafał Sokulski. 

„Zapiski z podróży” p. Rafała Sokulskiego

Moje lekcje języka angielskiego odbywały się codziennie od godziny 9.00 do 13.00. Po każdych zajęciach obowiązywała mnie praca domowa.

Pierwsze zajęcia polegały na przypisaniu  do grupy o odpowiednim dla mnie poziomie językowym. Wszystkie lekcje były prowadzone tylko i wyłącznie w języku angielskim. Bardzo szybko osłuchałem się z nim i chłonąłem nowy zasób słów.

W końcu nadszedł czas egzaminu sprawdzającego poziom opanowania ćwiczonego języka. Test egzaminacyjny zaliczyłem pozytywnie i uzyskałem stosowny Certyfikaty. 

Po bardzo absorbujących zajęciach miałem trochę czasu na odpoczynek, zwiedzanie i zajęcia sportowe. 

” Zapiski z podróży” p. Ewy Lisak 

(03.08. do 14.08.2020 r.)

W sierpniu 2020 brałam udział w dwutygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego na Malcie „Methodology Revisited, Revitelised and Re-energised”. Kurs ten realizowany był w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Program kursu był bardzo bogaty i pozwolił mi poszerzyć swój warsztat pracy o nowe pomysły, metody i techniki do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego. Ponieważ w mojej grupie byli czynni nauczyciele języka angielskiego z różnych krajów pozwoliło nam to na wymianę doświadczeń i dyskusje na tematy związane ze szkołą i nauczaniem. Zarówno organizacja jak i kadra oraz budynek instytutu były na wysokim poziomie, a udział w zajęciach był prawdziwa przyjemnością. 

„Zapiski z podróży”p.  Elżbiety Kucajdy

5 lipca 2021 r., rozpoczęłam intensywny kurs metodyczny języka niemieckiego w Regensburgu – Niemcy. Nauka odbywała się w małych pięcioosobowych grupach za pomocą atrakcyjnych metod aktywizujących. Swoje umiejętności językowe mogłam doskonalić również podczas spotkań i wycieczek organizowanych przez szkołę dla uczestników kursu. Pozwoliło to na zbliżenie się do kultury niemieckiej, poznanie bawarskich zabytków oraz wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów.

Szkoła Horizonte znajduje się w samym sercu zabytkowej starówki Regensburga (Ratyzbony). Położone nad Dunajem miasto posiada swoją bogatą – sięgającą czasów średniowiecza historię oraz niesamowity urok i klimat. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w kursie w tak pięknym miejscu.

Udział w kursie był dla mnie ważnym doświadczeniem, wzbogacił moje umiejętności językowe i metodyczne. Wiele pomysłów wykorzystam w mojej pracy, a pobyt w Ratyzbonie długo jeszcze będzie dla mnie źródłem motywacji i inspiracji do dalszego rozwoju.

“Zapiski z podróży” p. Beaty Wojtanowskiej

 Swój kurs językowy rozpoczęłam 12 lipca 2021 r. Miał on charakter międzynarodowy, ponieważ w zajęciach uczestniczyli przedstawiciele czterech kontynentów mianowicie Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej w mojej siedmioosobowej grupie. Mimo różnic kulturowych i narodowościowych, połączył nas ten sam cel doskonalenia umiejętności językowych. 

Dzięki miłej atmosferze panującej w trakcie kursu, nauka stawała się przyjemna, a czas spędzony razem na Malcie na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Mimo, że Malta jest dość małym państwem, o powierzchni zbliżonej do powierzchni Krakowa, to z pewnością nie można się na niej nudzić. Przepiękny krajobraz śródziemnomorski wzbogacają piękne historyczne zabudowania sięgające czasów starożytnych, które można podziwiać wybierając się na spacer po stolicy Malty – Valletcie, Mdinie czy Rabacie. 

Przyznam, że jestem zauroczona Maltą, małym państwem o tak ogromnej ilości zabytków i atrakcji turystycznych oraz ciepłym, czystym Morzem Śródziemnym. 

“Zapiski z podróży” p. Marioli Wątroba i p. Ewy Stańczyk – Kukli

W ramach projektu „Ludzie, kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie” w dniach od 13.09.21 r. do 24.09.21 r. uczestniczyłyśmy w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Cyprze – wyspie położonej na Morzu Śródziemnym, bogatej w przepiękną architekturę i wspaniałe krajobrazy. Zajęcia  w wymiarze 20 godzin tygodniowo odbywały się w szkole językowej English in Cyprus w Limassol. Główną motywacją do wzięcia udziału w szkoleniu zagranicznym było dążenie do podnoszenia własnych kompetencji społecznych, językowych i kulturowych oraz chęć poznania dobrej praktyki za granicą, eksperymentowanie i rozwijanie nowych praktycznych metod nauczania oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi osobami.

Pierwszy dzień w Szkole Językowej  rozpoczął się od rozmowy kwalifikacyjnej i przydzielenia nas do grup językowych według poziomu zaawansowania. Kolejne dni po 4 godziny dziennie pracowałyśmy  w swoich grupach. W każdej grupie byli  przedstawiciele z różnych krajów.  Nauczyciele w sposób pełen ekspresji, radości i pasji prowadzili ciekawe zajęcia.  Czas spędzony w siedzibie naszych projektowych partnerów podzielony był pomiędzy pracę nad projektem oraz wizyty kulturowe po okolicy w dużej grupie. Po każdym tygodniu nauki odbywały się pisemne testy egzaminacyjny. Uwieńczeniem naszej pracy było uzyskanie Certyfikatu.

Udział w programie Erasmus+ poszerzył sieć kontaktów zawodowych, wpłynął na wzrost wiedzy na temat systemów edukacji w innych krajach, nowych metod oceny umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach uczenia się formalnego, miał też pozytywny wpływ na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, wzmocnił inicjatywę i przedsiębiorczość oraz świadomość kulturową. 

“Zapiski z podróży” p. Edyty Bardo

W terminie od 15/11/21 do 26/11/21 r. ukończyłam kurs języka angielskiego w szkole English in Cyprus w Limassol. Udział w kursie oprócz zwiększenia kompetencji językowych przyniósł wiele korzyści w obszarze rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, rozszerzenie kompetencji w zakresie TIK – wykorzystania narzędzi informatycznych. 

Praca w grupie zróżnicowanej narodowościowo dał mi możliwość na bieżąco praktycznego używania języka angielskiego i nawiązania nowych kontaktów. W codziennych wspólnych  konwersacjach oraz działaniach miałam możliwość porównywania systemów edukacyjnych szkół europejskich. Dzięki temu będę mogła zastosować nowe metody pracy z uczniami podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz nowe aplikacje i platformy edukacyjne na lekcjach.

Organizacja kursu i wykwalifikowana kadra sprawiły, że zajęcia były bardzo ciekawe, a udział w kursie był przyjemnością.

“Zapiski z podróży” – p.Beata Kupiec, p. Agata Sus, p. Jadwiga Sus

Wyjazd do innego kraju, aby nauczyć się podstaw języka obcego, to wyjątkowe przeżycie. Miałam możliwość przełamania bariery językowej, zminimalizowania obawy przed nie gramatycznym stosowaniem poznawanego języka i strachu przed niezrozumieniem wypowiedzi rozmówcy posługującego się nowym dla mnie językiem. Było to możliwe dzięki miłej atmosferze panującej na zajęciach oraz dialogu z tak samo początkującymi, jak ja, kursantami.  Podczas kursu poznałam ludzi innych narodowości, a obsada grupy była iście  międzynarodowa: Turczynki, Japończyk, Chinka, Kolumbijczyk, Koreańczycy, Hindus, Ukrainka i Polki. Współpraca z nimi była okazją do poznania ich narodowych tradycji, różnic językowych i kulturowych, czyli do poszerzenia moich horyzontów wiedzowych cennych w pracy każdego nauczyciela. A ponadto niezwykle ciekawym i motywującym było dla mnie znalezienie się w pozycji ucznia. Praktyka poznawania języka nie ograniczała się tylko do murów szkoły. Zakupy, posiłki, zwiedzanie, korzystanie z miejskich środków komunikacji, itd. dawały możliwość używania języka w różnych sytuacjach i praktycznie przez całą dobę w kontakcie z mieszkańcami Malty. Zdobytą podczas kursu wiedzę staram się przekazywać moim uczniom. Wprowadzam do nauczania elementy dwujęzyczności /np. nazwy zabawek, owoców, warzyw, przyborów szkolnych, zwierząt, czynności/, aby zwiększyć motywację uczniów do nauki języka angielskiego i uatrakcyjnić zajęcia. Plan pracy wychowawczej dla klasy III wzbogacę o wydarzenia z wykorzystaniem języka angielskiego / mikołajki, walentynki, Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka/. Postaram się na zajęciach komputerowych zachęcić uczniów do korzystania z LearningApps do nauki języka angielskiego. (Jadwiga Sus)

Kurs językowy w szkole European School of English w St. Julians na Malcie okazał się być niezwykle cennym doświadczeniem. Umożliwił mi rozwój kompetencji językowych, przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie, dał szansę zdobycia wiedzy językowej oraz wiedzy dotyczącej historii Malty. Dzięki pracy w grupie nawiązałam nowe znajomości, wymieniliśmy  się doświadczeniami zdobywanymi przez lata w swojej pracy. Mimo, że mój pobyt trwał tylko siedem dni, dał wiel nowej wiedzy językowej, metodycznej, organizacyjno- logistycznej. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, prowadzący dokładali wszelkich starań, by każda lekcja była atrakcyjna i na wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki temu tak intensywna nauka przebiegała w bardzo dobrej energii. Zdobyta wiedza i nawiązane kontakty będą wykorzystywać w dalszej pracy zawodowej. ( Agata Sus) 

Po raz pierwszy brałam udział w wyjazdowym kursie językowym. Kiedy zgłosiłam się do projektu i dostałam możliwość wyjazdu na kurs podnoszący kwalifikacje językowe na Maltę, mój zapał przerodził się w obawy. Jednak  już pierwszego dnia moje obawy okazały się zbędne. Malta zachwyciła mnie i zauroczyła. Wspaniałe widoki, cenne zabytki i niesamowity klimat miasteczek sprawił, że chciałabym tam powrócić z moją rodziną. Sam kurs który z początku wydawał mi się „nie do przeskoczenia”, okazał się wspaniałym doświadczeniem i przeżyciem. Spotkanie ludzi z innych krajów, nie tylko europejskich, było niesamowite. Bariera językowa między nami została dość szybko przełamana, gdyż poziom znajomości języka mieliśmy podobny. Czasami pomagał translator lub „język migowy” 😊.

Materiały, które otrzymaliśmy podczas kursu zdecydowanie ułatwiały nasze konwersacje i czyniły je ciekawszymi. Wspaniali nauczyciele stwarzali przyjazną atmosferę, w której coraz lepiej oswajaliśmy się z językiem. Znajomość języka to bardzo ważna umiejętność, ale odwaga w prowadzeniu konwersacji nawet przy niezbyt dużym zasobie słownictwa to jeszcze ważniejsza. Taką odwagę dał mi właśnie kurs. Może jeszcze nie zawsze moje wypowiedzi w języku angielskim są poprawne, ale sam fakt podjęcia konwersacji jest dla mnie cenny. Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili mi skorzystanie z tej szansy. (Beata Kupiec)

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkoleń nauczycieli

.

.

W klasie piątej innowacyjna forma nauczania CLIL.

Pani Edyta Bardo na lekcji matematyki w klasie piątej wdraża innowacyjną formę zintegrowanego nauczania   przedmiotowo – językowego , CLIL.  Na początku lekcji uczniowie poznali cel i temat zajęć. Pierwsze zadanie polegało na sprawdzeniu ile uczniowie znają słów po angielsku związanych z geometrią (np. a circle). Kolejno uczniowie zapoznali się z przygotowaną prezentacją, z której dowiedzieli się jak w języku angielskim brzmią nazwy figur geometrycznych, które potrafili nazwać już wcześniej w języku polskim. Następnie w celu utrwalenia poznanych wiadomości, klasa została podzielona na kilkuosobowe zespoły, które wzięły udział w quizie. Gra polegała na podaniu poprawnej nazwy wyświetlanej figury geometrycznej w języku angielskim. Rywalizacja była zacięta, w każdej z drużyn obudził się duch walki więc każda poprawna odpowiedź była na wagę złota. Uczniowie spisali się świetnie ponieważ zapamiętali większość nazw.
 Na zakończenie zajęć, uczniowie zgodnie przyznali, że bardzo podobała im się taka niecodzienna forma nauki matematyki.

.

.

.

Broszura informacyjna w języku angielskim o krajach, jakie odwiedziliśmy w ramach projektu   „Ludzie, kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie.”

.