Projekt „Ludzie, kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie.” 

Projekt „Ludzie, kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie.”