Świetlica – czerwiec

Świetlica – czerwiec

Maj i  czerwiec na świetlicy to obchody majowych świąt, Dnia  Mamy, spotkanie z książką i tematyka związana z przyrodą kwitnący sad i letnia łąka. Wokół tych zagadnień  skupiała się działalność artystyczna uczniów.W tym czasie gościliśmy na zajęciach świetlicowych  bibliotekarkę p. Marzenę K. , która zapoznała uczniów  z historią powstania książki,  jej budową oraz ciekawostkami związanymi z książką czyli wszystko naj…o książce, wspólnie też wykonaliśmy karty pracy. Pani bibliotekarka. zaprosiła wszystkich  do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej i systematycznego czytania książek w ciągu roku szkolnego i na wakacjach.